Slider

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas) ma przyjemność zaprosić specjalistów i specjalistki w zakresie studiów hispanistycznych na IX Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów “Encuentros 2022”, które odbędzie się w dniach 19-21 maja 2022 roku w Warszawie (Polska).

Tematyka tej edycji Sympozjum ma zachęcić jego uczestników i uczestniczki do podjęcia debaty nad sposobami przekraczania granic humanistyki. Współczesne nauki humanistyczne stają przed wyzwaniem zredefiniowania swoich metod i celów badawczych, które powinny stać się odpowiedzią na zmieniającą się wrażliwość odbiorców kultury. Przemiany społeczne i polityczne, rozwój technologii, nowe zagrożenia, np. klimatyczne, to tylko kilka przykładów zjawisk, które mają bezpośrednie przełożenie na wytwory kultury i skłaniają humanistów i humanistki do stawiania pytań natury granicznej, dotyczących istoty ich specjalności i samej idei podmiotowości, a także do poszukiwania rozwiązań dla problemów globalnego świata i przekraczania różnych granic, w tym granic poznania. Dlatego też zapraszamy uczestników i uczestniczki Sympozjum do próby przekroczenia granic refleksji nad literaturą, językiem, przekładem, tekstem, historią, tak aby pod wpływem studiów kulturowych oraz nauk społecznych, a nawet ścisłych i przyrodniczych, wyznaczać nowe kierunki w rozwoju badań hispanistycznych.

Przyjmując za punkt wyjścia perspektywę interdyscyplinarną, tematyka Sympozjum skupia się wokół następujących linii:

 

   • Przedłużenie terminu zgłoszeń

   • Termin zgłoszeń został przedłużony do dn. 31 stycznia 2022 r. 
  • 07
   lut